essence0313

         למציאת פיתרון - דברו איתנו 

      

פרוייקט אסנס מרץ 2013

היחידה לקידום נוער בעירית רמלה מסייעת ללמעלה ממאתיים נערות ונערים בגילאי ביה"ס תיכון הנמצאים בנשירה גלויה או סמויה ממערכת החינוך. היחידה מהווה חלופה השכלתית לבתי הספר בשעות הלימודים ומענה חברתי בשעות אחה"צ. לפרויקט שלנו בחרנו להתמקד בשיפוץ וחידוש המועדון על מנת לייצר מוקד משיכה לבני הנוער בשעות שלאחר הלימודים.
במסכת ברכות נאמר "שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים" – ובשניים מהדברים יכולנו לטפל – עבודות צביעה ונגרות, וילנות וריהוט, הפכו את חדרי המועדון לדירה נאה שנעים להיכנס אליה ומכובד לשהות בה. מערכות מחשב חדשות, שולחן טניס, אורגן, משחקי קופסה, חיבור לטלוויזיה בלווין ועוד הינם הכלים שהעמדנו לרשות הנערים על מנת שיהיה להם מעניין לבלות יחד.
יחד איתנו היו לעזרה בכל אחד מן השלבים הבוגרים הצעירים של היחידה, הירתמותם בהחלט חיזקה את התחושה שהפרויקט שנבחר על ידנו ישרת את קהילת בני הנוער בעיר רמלה.
 
באירוע חנוכת המועדון המחודש קרא בהתרגשות רבה מוביל הפרויקט (אילן בר-חי) את הקטע אשר מהווה את המוטו של עשייתנו:
 
ביום מן הימים בעודי מטייל על החוף,
ראיתי איש צעיר עומד ליד הים ומשליך עצמים
מהחוף אל תוך האוקיינוס.
בעודי מתקרב גיליתי כי האיש מרים מהחול
כוכבי-ים שאלפים מהם נותרו שם עם בוא
השפל ומשליך אותם חזרה אחד אחד לתוך האוקיינוס.
שאלתי את האיש מדוע הוא  לוקח על עצמו מטלה שכזו.
האיש השיב כי אם לא יעשה זאת כוכבי הים
ללא ספק ימותו.
לעגתי לו והודעתי כי ישנם קילומטרים של חוף
ועשרות אלפי כוכבי-ים
ושלא יתכן כי הוא באמת
מאמין שמעשהו אכן ישנה משהו...
האיש הצעיר עצר לרגע, חשב,
ואז הרים כוכב-ים נוסף מהחוף
בעוד הוא משליך אותו חזרה לים אמר:
זה משנה... לאחד הזה!" 
                            אלן ברקר