סדנאות-תקשורת-קצרות 
"היקום מריע למעשים ולא למחשבות"

סדנאות נוספות


  • הקשבה פעילה

    "קצרים בתקשורת", עימותים ומתחים משפיעים באופן ישיר על מערכות היחסים שלנו, יכולתנו להתקדם ולהשיג את מטרותינו. המקור לכל אלה: הקשבה לא טובה. 


  • סגנונות תקשורת

    האם ניתן לייצר את ה"כימיה" הקסומה בין אנשים? בודאי. זה לא מקרה או עניין של מזל, אלא מיומנות נרכשת בהתאמת "סגנונות תקשורת", הכרתן ושליטה בהן.